www.pryy.net > 十二祖巫

十二祖巫

神话传说:盘古大神开天身陨,衍化万物,其中三成精血化为巫族。而巫族之中又有十二人所得精血最多,日后结拜为兄妹,人称十二祖巫。 其一状如黄囊,赤如丹火,六足四翼,浑敦无面目;是为帝江。 其二青若翠竹,鸟身人面,足乘两龙;是为句芒。 ...

十个战死。一个化为六道轮回,一个去了西北做守护大神。 上古巫妖大战之后,除了烛九阴和后土,其余的都战死了,女娲补天造人之后,烛九阴去了西北之地做了守护大神,后土则化为六道轮回。出自网络小说《佛本是道》。 拓展资料:十二祖巫是网络...

古巫族 盘古涅磐,清气上升而成三清,是为太上老君、元始天尊、通天教主;浊气下沉,集天地混沌五行成灵,是为上古巫族一派,传说化身有十二祖巫。是以十二祖巫以及三清皆乃盘古化身也。 _____________________________________________________...

人间界的远古洪荒,无论是大巫,还是妖族,都有通天的手段。无论上巫门的十二祖巫,还是妖族中的大圣女娲娘娘,大圣伏羲氏和东皇太一,都是绝世强者,和三清道尊,阿弥陀佛,准提道人,魔祖蚩尤,火神祝融,水神共工这八大教主同一级别的存在。...

上古十二祖巫分别是:句芒:全身青木颜色 鸟面人身 脚踏两条青龙, 东方木之祖巫 共工:蟒头人身 脚踏两条黑龙 手缠青色大蟒 全身黑色鳞片,善操纵洪荒水势, 北方水之祖巫 祝融:兽头人身 双耳穿两条火蛇 脚踏两条火龙 全身火红鳞片, 南方火之祖巫 ...

空间速度之祖巫:帝江东方木之祖巫:句芒西方金之祖巫:蓐收北方水之祖巫:共工南方火之祖巫:祝融时间之祖巫: 烛九阴雷之祖巫:强良天气之祖巫: 奢比尸 风之祖巫:天吴电之祖巫:蓐收雨之祖巫:玄冥 中*央土之祖巫:后土

(1)共工:北方水之祖巫,(2)祝融:南方火之祖巫,(3)后土:中央土之祖巫,(4)蓐收:西方金之祖巫,(5)句芒:东方木之祖巫,(6)帝江:空间速度之祖巫,(7)风伯:风之祖巫,(8)雨师:雨之祖巫,(9)旱魃:旱之祖巫,(10)雷神:雷电之祖巫。(11)应龙:龙之祖...

古老神话—十二祖巫帝江 《山海经》第二卷《西山经》云:“又西三百五十里曰天山,多金玉,有青雄黄,英水出焉,而西南流注于汤谷。有神鸟,其状如黄囊,赤如丹火,六足四翼,浑敦无面目,是识歌舞,实惟帝江也。 空间速度之祖巫. 句芒 《山海经·...

通常说是十二祖巫。 1、相传盘古遵鸿钧法旨,以盘古幡劈开混沌,以太极图定地火风水,分清浊乾坤,开辟洪荒世界,演变六道轮回,生生不息。盘古无力支撑开天地力量而薨,元神分化三清(太上老君、元始天尊、通天教主)开天辟地,那身体精血大部...

蓐收:全身金色鳞片 左耳穿一条金蛇 脚踏两条金龙,人面虎身,肩胛处生羽翼, 西方金之祖巫 句芒:全身青木颜色 鸟面人身 脚踏两条青龙, 东方木之祖巫 共工:蟒头人身 脚踏两条黑龙 手缠青色大蟒 全身黑色鳞片,善操纵洪荒水势, 北方水之祖巫 祝融:兽...

网站地图

All rights reserved Powered by www.pryy.net

copyright ©right 2010-2021。
www.pryy.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com