www.pryy.net > 诗.卫风.硕人

诗.卫风.硕人

柔荑(yí):荑是初生的茅。嫩茅去皮后洁白细软,所以用来比女子的手。 凝脂:凝冻着的脂油,既白且滑。 领:颈。蝤蛴(囚齐qiú qí):天牛之幼虫,其色白身长。 瓠(壶hù):葫芦类。犀(xī):瓠中的子叫做“犀”,因其洁白整齐,所以用来形容齿...

一、《国风·卫风·硕人》中描写美人外表的诗句:硕人其颀,衣锦褧衣。手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。 二、扩展知识: 1、原诗欣赏:《国风·卫风·硕人》 硕人其颀,衣锦褧衣。齐侯之子,卫侯之妻。东宫...

诗经·卫风·硕人 硕人其颀,衣锦褧衣。齐侯之子,卫侯之妻。东宫之妹,邢侯之姨,谭公维私。 手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。 硕人敖敖,说于农郊。四牡有骄,朱幩镳镳。翟茀以朝。大夫夙退,无使君劳。...

shuò rén áo áo ,shuō yú nóng jiāo 。sì mǔ yǒu jiāo ,zhū 硕人敖 敖 , 说于农 郊。四 牡 有 骄,朱 fén biāo biāo 。zhái bó yǐ cháo 。dài fū sù tuì ,wú shǐ 幩 镳 镳。 翟茀 以朝。大夫 夙 退,无 使 jūn láo 。 君劳。hé shuǐ yáng y...

姚际恒:“千古颂美人者,无出其右,是为绝唱。”(《诗经通论》)方玉润:“千古颂美人者,无出‘巧笑倩兮,美目盼兮’二语。”(《诗经原始》)孙联奎《诗品臆说》:“《卫风》之咏硕人也,曰‘手如柔荑’云云,犹是以物比物,未见其神。至曰‘巧笑倩兮...

诗经·卫风·硕人 硕人其颀,衣锦褧衣。齐侯之子,卫侯之妻。东宫之妹,邢侯之姨,谭公维私。 手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。 硕人敖敖,说于农郊。四牡有骄,朱幩镳镳。翟茀以朝。大夫夙退,无使君劳。...

硕人其颀,衣锦褧衣。齐侯之子,卫侯之妻。东宫之妹,邢侯之姨,谭公维私。 手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。 硕人敖敖,说于农郊。四牡有骄,朱幩镳镳。翟茀以朝。大夫夙退,无使君劳。 河水洋洋,北流...

一、《国风·卫风·硕人》中描写美人外表的诗句:硕人其颀,衣锦褧衣。手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。 二、扩展知识: 1、原诗欣赏:《国风·卫风·硕人》 硕人其颀,衣锦褧衣。齐侯之子,卫侯之妻。东宫...

1.硕人:高大白胖的人,美人。当时以身材高大为美。此指卫庄公夫人庄姜。颀(qí其):修长貌。

庄姜。她是春秋时齐国公主,卫庄公的夫人。宋人朱熹在《监本诗经》中认为庄姜是中国历史上第一位女诗人。

网站地图

All rights reserved Powered by www.pryy.net

copyright ©right 2010-2021。
www.pryy.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com